Forside

Mogens Rune

Bygningssagkyndig

 

Udførelse af myndighedsprojekt,

Projektopfølgning samt KS mat.

Kvalitetssikring af byggeri.

 

Termografiundersøgelser af kuldebroer i bygninger.

 

Undersøgelse for skimmel i boliger.

 

Projekt til ændring af afløbssystem til 2 strengssystem

Projekt. af aut. kloakmester aut. nr.: KFBI-04499

  • Arkitetktegninger
  • Myndighedsprojekt
  • Energirammeberegninger
  • Dok. Energispareløsninger
  • Skimmelundersøgelser
  • Bygningstermografi

 

 

Byggestyring på byggeopgaver i Aalborg:

 

Hasserisvej 172

 

Sigrid Undsetsvej 278

 

Venøsundvej 5 og 7

 

Nørholmsvej 11

 

Sonjavej 88 og 90

 

Padevænget 2

 

______________________________________

 

 

Indkildevej 17 - Første hallbygning

 

Nørholmsvej 186

 

Barken 21 - 22 og 23

 

Ledavej 106

 

Poseidonvej 43

 

Heravej 5

 

Johan Skjoldborgsvej 26

 

Attruphøj 15 - vodskov, 2800 m2 institutionsbyg.

 

Gasværksvej 26 - Aalborg

 

Kirkegade 3 - Brovst 8 boliger + Aldibutik

 

Bygaden 59F - Aalborg

 

Kornblomstvej 18 - aalborg 30 boliger

 

Blommevej Pandrup 8 rækkehuse

 

_____________________________________

 

Udført Kvalitetssikring

 

Overblikket Aalborg 92 boliger - Råhus

 

Eternitten Skrænten Aalborg 58 boliger - rRåhus

 

Østerbro Brygge 180 ungdomsboliger - Råhus

 

Østerbro Brygge 37 Butik Boliger - Råhus

 

Rendsburggade 11 etagers bygning - Råhus

 

Fremtidens Plejehjem Nørresundby - Råhus

 

Valdemarshave Brønderslev - 5 boligbl.

 

Lindholnm Brygge - 200 ungdomsb. - Råhus

 

 

 

 

 

 

M R Tegnestue

Byggetilsyn - Bygningssagkyndig

 

CVR: 86660318

Telf.: 51256843

Mail.: mogens.rune@mail.dk

 

 

Vi udfører KS materiale - Dokumenterer kvaliteten af udført byggearbejde - Byggeprocessen og kvaliteten bliver dagligt registreret i KS blanketter i henhold til tilsynsplaner.

Byggeriet vil dagligt kunne følges på internettet i form af: Foto og Filmklip.

Vi udfører Skimmelundersøgelser / udarbejder byggeteknisk plan til fjernelse af skimmel i boligen. Der anvendes termografiundersøgelse hvor kuldebroer registreres i rapport.

Vi påviser områder i klimaskærmen hvor der er risiko for skimmeludbrud.

 

Kondensrisikoanalyse på klimaskærmen / ydervægge - tag - terrændæk