Forside

M R Tegnestue

Byggetilsyn - Bygningssagkyndig

 

CVR: 86660318

Telf.: 51256843

Mail.: mogens.rune@mail.dk

Mogens Rune

Bygningssagkyndig

 

Udførelse af myndighedsprojekt,

Projektopfølgning samt KS mat.

Kvalitetssikring af byggeri.

 

Termografiundersøgelser af kuldebroer i bygninger.

 

Undersøgelse for skimmel i boliger.

 

Projekt til ændring af afløbssystem til 2 strengssystem

Projekt. af aut. kloakmester aut. nr.: KFBI-04499

  • Arkitetktegninger
  • Myndighedsprojekt
  • Energirammeberegninger
  • Dok. Energispareløsninger
  • Skimmelundersøgelser
  • Bygningstermografi

 

 

Vi udfører KS materiale - Dokumenterer kvaliteten af udført byggearbejde - Byggeprocessen og kvaliteten bliver dagligt registreret i KS blanketter i henhold til tilsynsplaner.

Byggeriet vil dagligt kunne følges på internettet i form af: Foto og Filmklip.

Vi udfører Skimmelundersøgelser / udarbejder byggeteknisk plan til fjernelse af skimmel i boligen. Der anvendes termografiundersøgelse hvor kuldebroer registreres i rapport.

Vi påviser områder i klimaskærmen hvor der er risiko for skimmeludbrud.

 

Kondensrisikoanalyse på klimaskærmen / ydervægge - tag - terrændæk

 

 

UDFØRER OPGAVER I HELE DANMARK