Firmaprofil


Termografi.

Problemer med kuldebroer og trækgener.


Ved en termografiundersøgelse, dokumenterer vi kuldebroer og varmetab.


Termografi anvender vi også til lækagesøgning samt lokalisering af installationer.


Vi råder over et avanceret termografikamera fra Buhl & Bønsøe til termografering i henhold til: (Dansk Standard)


Vi leverer komplette rapporter med analyser og billeddokumentation af termografiundersøgelsen.


Forebyg skimmelsvamp og optimer indeklimaet. Kuldebroer fører til fugtdannelser og skimmelsvamp.


Lækagesøgning

Lækager på varmerør, vandrør og gulvvarme opdages straks ved en termografiundersøgelse.

Mogens Rune

Referencer


Vi tilbyder uafhængig bygherrerådgivning inden for bolig-, erhverv.

Som bygherrerådgiver for Dem varetager vi, alene Deres interesser.

Vi tilbyder følgende ydelser:

Opstilling af byggeprogram, Indhentning af tilbud,

Vurdering af tilbud, Afholdelse af byggemøder.M R Tegnestue

Byggetilsyn - Bygningssagkyndig


CVR: 86660318

Telf.: 51256843

Mail.: mogens.rune@mail.dk

Bygnings-termografi 

  •  Energivejledning
  •  Dokumenter dine energisparerløsninger
  •  Påviser lækager på gulvvarme
  •  Dokumenter mangelfuld isolering
  •  Påviser varmeudslip
  •  Tjekker klimaskærmen
  •  Fremmer energioptimeringen
  •  Påviser fugtige overflader


Energirammeberegning til brug for byggetilladelse udføres for kr. 2800 + moms


Boligforeninger, Indehavere af udlejningsejendomme, andre boliger.:

 

En termografiundersøgelse af bolig med rapport, udføres for kun 895 + moms.


Der spares rigtig mange penge ved at udføre efterisolering.


Termografiundersøgelse af ejendom med rapport før køb af ejendom.


Kondensrisikoanalyse på klimaskærmen - Ydervægge - lofter - terrændæk.  


Ved stuetemperatur på kun 20 grader og relativ fugt på 60 % vil bygningsdele som på grund af kuldebroer er afkølet til 12,01 grader optage fugt/vand da damptrygget vil være 14,05 mbar og den absolutte fugt 10,39 g/m3