Forside

Mogens Rune

Bygningssagkyndig


Udførelse af myndighedsprojekt,

Projektopfølgning samt  KS mat.

Kvalitetssikring af byggeri.


Termografiundersøgelser af kuldebroer i bygninger.


Undersøgelse for skimmel i boliger.


Projekt til ændring af afløbssystem til 2 strengssystem

Projekt. af aut. kloakmester       aut. nr.: KFBI-04499

  •  Arkitetktegninger
  •  Myndighedsprojekt
  •  Energirammeberegninger
  •  Dok. Energispareløsninger
  •  Skimmelundersøgelser
  •  BygningstermografiByggestyring på følgende byggeprojekter i Aalborg:


Jernbanegade 14G Støvring - Rebild kommune


Hasserisvej 172


Sigrid Undsetsvej 278


Venøsundvej 5 og 7


Nørholmsvej 11 + 186


Sonjavej 88 og 90


Padevænget 2


______________________________________


Udført kvalitetssikring / projektering på følgende

byggeprojekter i Aalborg:


Indkildevej 17 - Første hallbygning / projektering


Nørholmsvej 186 / projektering


Barken 21 - 22 og 23 / projektering


Ledavej 106 / projektering


Poseidonvej 43 / projektering


Heravej 5 / projektering


Johan Skjoldborgsvej 26


Attruphøj 15 - vodskov, 2800 m2 institutionsbyg.


Gasværksvej 26 - Aalborg


Kirkegade 3 - Brovst 8 boliger + Aldibutik


Bygaden 59F -  Aalborg


Kornblomstvej 18 - aalborg 30 boliger


Blommevej Pandrup 8 rækkehuse


_____________________________________


Udført Kvalitetssikring på følgende byggeprojekter:


Overblikket Aalborg 92 boliger - Råhus


Eternitten Skrænten Aalborg 58 boliger - Råhus


Østerbro Brygge 180 ungdomsboliger - Råhus


Østerbro Brygge 37 Butik Boliger - Råhus


Rendsburggade 11 etagers bygning - Råhus


Fremtidens Plejehjem Nørresundby - Råhus


Valdemarshave Brønderslev - 5 boligbl.


Lindholnm Brygge - 200 ungdomsb. - RåhusM R Tegnestue

Byggetilsyn - Bygningssagkyndig


CVR: 86660318

Telf.: 51256843

Mail.: mogens.rune@mail.dkVi udfører KS materiale - Dokumenterer kvaliteten af udført byggearbejde - Byggeprocessen og kvaliteten bliver dagligt registreret i KS blanketter i henhold til tilsynsplaner.

Byggeriet vil dagligt kunne følges på internettet i form af: Foto og Filmklip.

Vi udfører Skimmelundersøgelser / udarbejder byggeteknisk plan til fjernelse af skimmel i boligen. Der anvendes termografiundersøgelse hvor kuldebroer registreres i rapport.

Vi påviser områder i klimaskærmen hvor der er risiko for skimmeludbrud.


Kondensrisikoanalyse på klimaskærmen / ydervægge - tag - terrændæk